Orkiestra Dęta MCT Żerków mieści się przy ulicy Jarocińskiej w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym.Jej dyrygentem jest Jerzy Nowacki, który ma bardzo dobre pedagogiczne podejście do młodzieży i wkłada wiele poświęcenia w naukę młodego pokolenia orkiestrantów.

Chętnych do gry prosimy o kontakt pisząc na nasz e-mail.Próby:


W każdy piątkek w godzinach od 15-19 instrument
Autorem strony jest: Michał Zieliński kontakt:m_zerkow@o2.pl